Bình Dương: Tăng cường các giải pháp giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Ngày cập nhật: 03-04-2015
Theo Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương, trong 3 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn tỉnh này xảy ra 17 vụ tranh chấp lao động tập thể và đình công tại 17 doanh nghiệp với khoảng trên 9 nghìn người tham gia.
Nguyên nhân chủ yếu là do người sử dụng lao động chưa tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Lao động, như chưa kịp thời thông báo công khai cho người lao động biết về việc điều chỉnh tiền lương, mức thưởng, làm thêm giờ, chậm trả lương, nợ tiền bảo hiểm xã hội của người lao động. Ngoài ra, phía sử dụng lao động chưa đáp ứng kịp thời các yêu cầu tăng mức tiền thưởng, các khoản phụ cấp, cải thiện chất lượng bữa ăn của người lao động.

Để hạn chế các vụ tranh chấp lao động tập thể và đình công xảy ra trên địa bàn, Ban chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công của tỉnh Bình Dương đã tập trung nắm chắc tình hình của doanh nghiệp và người lao động. Từ đó, chỉ đạo ngành chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật, có kế hoạch chi trả lương, thưởng cho người lao động một cách rõ ràng. Ngoài ra, các doanh nghiệp và người sử dụng lao động quan tâm, chú ý hơn đến việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động, giải tỏa mâu thuẫn, xung đột trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu các ngành phân công nhiệm vụ, bố trí hợp lý công việc, tập trung công tác tổ chức tuyên truyền đến doanh nghiệp và người lao động, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chống đình công, lãn công, nhanh chóng tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và quan tâm đặc biệt đến tình hình an ninh trật tự tại các khu công nghiệp.

Hoạt động công đoàn tại các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cũng hướng đến những việc làm thiết thực và ý nghĩa hơn, thể hiện rõ vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động, đó là các hoạt động như duy trì Quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ vé xe cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân lao động...

Ông Lê Nho Lượng - Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian qua, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đã quan tâm đến việc đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn. Trong đó, chú trọng đến việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Trong năm 2014, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đã thành lập mới được 28 công đoàn cơ sở, kết nạp trên 17 nghìn đoàn viên công đoàn, nâng tổng số công đoàn cơ sở trực thuộc lên 350 công đoàn cơ sở với trên 118 nghìn đoàn viên công đoàn. Cũng trong năm 2014, số vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã giảm 26% so với năm 2013.

Được biết, năm 2015, Ban chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công không đúng pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương đề ra chín nhóm giải pháp nhằm giảm số vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công. Đó là, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chấp hành các quy định pháp luật lao động.

Các sở, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động; nhất là Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm và điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng.

Trước mắt, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/1/2015, chế độ thưởng Tết cho người lao động; tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại với các Hiệp hội, Chi hội, các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, đại diện công đoàn cơ sở và người lao động nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp nhằm bảo vệ và đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.v.v…/.

Nguồn: cpv

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 2984/LTBXH-VP V/v Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ...Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mục, sử dung...Quyết định số 1012/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hang...Công văn số 2846/LĐTBXH-TCCB V/v chế độ báo cáo và công tác quản lý hồ sơ, công...Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...
Công văn số 2984/LTBXH-VP V/v Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ...Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mục, sử dung...Quyết định số 1012/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hang...Công văn số 2846/LĐTBXH-TCCB V/v chế độ báo cáo và công tác quản lý hồ sơ, công...Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...