Trang chủ Giới thiệu

Lãnh đạo Bộ

LÃNH ĐẠO BỘ lao động - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  • Bộ trưởng

  • Đào Ngọc Dung

  • Điện thoại: (84-024) 38 258 875


  • Thư ký: Vũ Xuân Hân

  • Điện thoại: (84- 024) 38.253.933


  • Chi tiết

Bộ trưởng qua các thời kỳ