Trang chủ

Hỏi đáp

Nội dung
Chủ đề
Tìm kiếm
Đặt câu hỏitại đây
  • Theo quy định pháp luật, hành vi dụ dỗ trẻ vị thành niên sử dụng trái phép chất ma túy bị xử phạt như thế nào?
  • Theo quy định của pháp luật thì xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi mua dâm, bán dâm được quy định như thế nào?
  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì nội dung, mức chi cho công tác tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng được quy định như thế nào?
  • Theo pháp luật hiện hành thì nội dung và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân được quy định như thế nào?
  • Tôi được biết vừa có văn bản hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng. Vậy những quy định trợ cấp về học nghề đối với những học viên có nhu cầu như thế nào?
    Hoàng Xuân Lam - Phú Thọ
Trang
1 2 3 ... 7
Đặt câu hỏitại đây